Vizija modernog društva i aktivnog obrazovanja svakog člana društva koju naša škola prati, donijela nam je posjetu delagacije ETF-a (European Training Foundation). Ova EU agencija pomaže u profilisanju ljudskog kapitala kroz reformu obrazovanja, tj. pomaže članicama EU i potencijalnim aplikantima da sagledaju nedostatke i pozitivne aspekte trenutnog obrazovnog sistema u cilju izrade novog curikiluma (NPP-a).

Upućene su pohvale Školi i direktoru na efikasnosti, jasnom i dobro razumljivom, transparentnom predstavljanju Škole. Izgovorene su samo riječi hvale za dosadašnja dostignuća i viziju, koju naša škola ima.

“Vi pričate jednostavnim jezikom, pričate o kvalitetu” – riječi su Margarete Nikolovske, ETF Country maneger-a. “Prepoznajem značajne parametre za napredak Bosne i Hercegovine u Vašoj školi”.

Ovom posjetom delegacja ETF-a je najavila važnu aktivnost Torino Proces, koja donosi publikaciju za moguće investiture u Evropskoj uniji, a i šire (Centralna Evropska Banka, World Bank…)

Mješovita srednja škola,Tešanj  je prepoznata kao pozitivan primjer upravo po mjerljivim indikatorima, jasnim ciljevima, razvoju kapaciteta, razvoju Nastavnih planova i programa u skladu sa potražnjom na tržistu i po pristupačnosti i otvorenosti u radu sa ljudima.

“Svoje novce uložio bih da Mješovita srednja škola, Tešanj edukuje druge Škole u regionu” – riječi su Ian Hume-a, ETF konsultatnta iz Velsa, koji je dvadeset godina radio kao univerzitetski professor,  a  sada već  15 godina obilazi  škole po cijelom svijetu. “Očigledno je da ste blizu da postanete samoodrživa i samoevaluativna škola.Imate dobar sistem informisanja, prepoznali ste vrijednosti cijenjene u EU i postali lider.”

image-d41d05afca0f98010fcb7d8360f7b48dd51c5897ea9b6799fa145cd1fce3e45d-Vimage-433272501cc9ae9c49b06f819927724191664de605b1f8a85fad8aae68cde39b-V

Direktor je goste upoznao i sa projektom cjeloživotnog učenja, koji praktikujemo u našoj školi , a posebno sa  novootvorenim Centrom za obrazovanje odraslih, što su gosti podvukli kao vrlo bitan segment napredka i integracije Bosne i Hercegovine. EU bi voljela da vidi svoje građane u cjeloživotnom učenju naglasila je Margareta Nikolovska. Obilaskom učionica, radionica i prostorija Centra za obrazovanje odraslih,  završena je posjeta agencije Evropske Unije i još jednim priznanjem i prepoznavanjem kvaliteta osvježena motivacija za daljni rad i nove projekte koji čekaju Mješovitu srednju školu.

24.09.2014.godine

Foto-sekcija

Sabina Užičanin, prof.