Razgovarajući sa svim uspješnim privrednicima u Tešnju došao sam do zaključka da uspjeha ne bi bilo bez dva važna faktora. Prvi je znanje, a drugi brzina realizacije tog znanja.

Od početka devedestih godina prošlog vijeka liberalni kapitalizam je nametnuo beskompromisnu konkurenciju u čijoj borbi ljudski faktor dobiva ključnu ulogu. A kada se govori o ljudskom faktoru onda se govori o zanju i njegovoj realizaciji.

U svemu tome obrazovne ustanove koje treba da obezbjeđuju stručna znanja imaju važnu ulogu. Koliko se obrazovni sistem pripremio za ovakvo vrijeme u BiH? Kao i u mnogo čemu drugom kada su u pitanju novostvorene vrijednosti nikako ili nedovoljno. Skoro ništa ili veoma malo se promijenilo na tom planu. Tek prije neku godinu dozvoljeno je školama da 30% svog programa prilagode lokalnim potrebama kod „proizvodnje“ učenika za stručna zanimanja.

Međutim i kod obrazovanja kao i kod privrede ne treba čekati sistemske promjene nego treba odmah djelovati, a vodilja trebaju biti škole koje rade u zemljama EU.

JU Mješovita škola u Tešnju na čelu sa direktorom Muharemom Saračevićem upravo tako radi. Već četiri godine sarađuje sa školskim centrom MIC Velenje Slovenija  i pokušava uvesti praksu kakva se ostvaruje u ovoj evropskoj državi. Nakon izgrađene platforme o saradanji i potpisanog  sporazuma sa ovom školom realizovano je i nekoliko projekta.

S lijeva: pomoćnica načelnika općine Azra Muslija, savjetnik načelnika dr. Ismar Alagić, Darko Lihteneker vođa ŠC MIC Velenje, Muharem Saračević direktor Mješovite srednje škole u Tešnju, Uroš Lukić zamjenik vođe MIC-a i Janez Deklava ispred Združenja za razvoj znanja Slovenije

U Mješovitoj srednjoj školi u Tešnju su pošli od toga da ako Slovenci na nacionalnom nivou ostvaruju proizvodnju certificiranih radnika za određena znanja u trouglu Udruženja za razvoj znanja, Udruženja privrednika i škola zašto to i u Tešnju ne bi napravili na nivou JU Mješovita srednja škola, Udruženje privrednika i općina, odnosno TRA (razvojna agencija).

Prisustvovao sam sastanku kome su osim predstavnika dviju škola prisustvovali i predstvnici Udruženja za razvoj znanja (Uh! Koliko nam nedostaje ovakva ustanova, ali ne formalna nego stvarna), predstavnici općine Tešanj, savjetnik načelnika dr. Ismar Alagić i pomoćnica Azra Muslija, predsjednik Udruženja privrednika u Tešnju Mensur Krdžalić i njegov zamjenik Osmo Saračević kao i jedan broj privrednika. Impresionirala me škola u Velenju. Evo jednog detalja.

Škola u Velenju ima instalisane uređaje za proizvodnju električne energije od solarne, uređaje Foto napnske elektrane i uređaje za korištenje energije termalnih izvora. Istovremeno proizvode energiju i prodaju u sistem, ali i praktično obučavaju učenike za instaletere ovakvih uređaja. Ne samo to oni imaju posebnu kuću gdje mogu eksperimentisati sa instalacijama. Ovako obučenim učenicima daju certifikate koji im služe kao referenca za zapošljavanje širom EU.

Poslije sastanka zamolio sam direktora Mješovite srednje škole u Tešnju Muharema Saračevića za jednu kafu u školi kako bih se upoznao o tome šta su uradili i šta imaju namjeru raditi u cilju sticanja znaja učenika i njihovog osposoblajavnja za tržište rada.

Naša škola JU MSŠ  nastoji još od 1998. godine da  prilagodi obrazovanje naših učenika prema potrebama tržišta rada. Nastojimo da ponudimo projekte sa kojima idemo donatorima i poslodavcima.

Uspostavili smo odličnu saradnju sa ŠC MIC Velenje iz Slovenije. Imamo priliku da preko ove škole njihovi stručnjaci dolaze kod nas i obučavaju naše nastavnike iz novih tehnologija kao što je zanimanje tehničar mehanotronike (sinergija elektrotehnike, mašinstva i informatike) i među prvima smo u BiH uveli ovo zanimanje.Neki učenici idu na obuku kao što je to slučaj sa 10 učenika u trajanju od 5 sedmica za zanimanje automehaničar.

Uspostavili smo saradnju i sa našim tvornicama. Posebno je značajna saradnja sa firmama iz automobilske industrije. Tako smo već za FAD obučili 50 CNC operatera od kojih je 40 dobilo posao, a takođe i sa Fabrikom filtera imamo ugovor za ospsobljavanje učenika za zanimanja metalske srtruke( zajedno sa fabrikom) koji su ovoj tvornici potrebni prema njihovim planovima do 2018. godine.

Uz pomoć škole u Velenju i naših tvornica osposobili smo laboratorij iz mehatronike i obuke iz CNC mašina, a imamo planove kroz nove programe obezbjediti CNC mašine u saradnji sa FAD-om.

Upravo smo u implementaciji projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC operatora, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem za potrebe preduzeća Mann und Hummel, Pobjeda d.d. i Enker“, a partneri pored navedenih preduzeća su i Vlada ZE-DO kantona, Federalni zavod za zapošljavanje, Općina Tešanj i Agencija za razvoj općine TRA.

Izvod: Tešanjski dnevnik – Husein Galijašević