U sklopu aktivnosti tehničkog opremanja Škole u okviru Projekta pod nazivom: “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse”, koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus, podržanog od strane Vlade Švicarske, sa realizacijom u JU Mješovita srednja škola Tešanj, dana 08.02.2018. godine opremljen je kabintet CNC tehnologija. Kabinet je dobio novog člana i to CNC mašinu EMCO Concept Turn 60 kao i SMART ekran za interaktivno prenošenje znanja učenicima zanimanja CNC operater ali i učenika ostalih srodnih zanimanja koji redovno pohađaju srednje stručno obrazovanje u našoj školi. Nakon instalacije navedene opreme kao i uspješnog puštanja u rad uslijedila je jednodnevna obuka nastavnika aktiva mašinske struke škole u praktičnom i teoretskom dijelu. Obuka je imala za cilj da se nastavnici osposobe za uspješno rukovanje CNC mašinom kao i Interaktivnim ekranom. Obuku, instalaciju i puštanje mašine u rad realizovali su predstavnici slovenačke firme DECCA. Ovim putem kolektiv JU MSŠ Tešanj zahvaljuje se donatoru Vladi Švicarske, operativnom partneru u projektu Privrednoj komori ZDK, partneru u koordinaciji/koordinatoru Programu Prilika Plus, isporučiocu opreme firmi DIAL-M Sarajevo, Općini Tešanj za nesebičnu podršku u renoviranju kabineta i predstavnicima frime DECCA Slovenija.