JU Mješovita srednja škola,Tešanj u saradnji sa Tešanjskom razvojnom agencijom uspješno  realizovala 23.ciklus obuke operatera na CNC mašinama.

Realizacija  obuke imala  je za cilj da se polaznici osposobe  za rad  na CNC  mašinama u  proizvodnom procesu kako bi odgovorili zahtjevima i konkurentnostima tržišta rada, fleksibilnosti  odnosno pokretljivosti radne snage i jačanju kompetencija radnika.

Obuka je  organizovana u vremenskom period od 21.08. do 18.10.2015.godine u prostorijama Mješovite srednje škole i trajala je 75 sati.

Kandidati koji su  uspješno završili obuku:

Ibraković  Fikret – Općina  Tešanj;  Dobruna Adnan  –  Općina  Zenica;  Odobašić Evel – Općina Kakanj;  Odobašić Muhamed – Općina Kakanj;  Džanić Ernad – Općina  Tešanj;  Ahmetović Haris – Općina  Tešanj; Mešić Ninel – Općina  Tešanj; Hodžić Said – Općina  Tešanj;  Turkić Ervin – Općina Tešanj; Delić Mehmed – Općina Tešanj i Pašić Amir – Općina Tešanj.

obuka_cnc_(2)

Dojmovi kandidata su pozitivni, sa riječima hvale za predavače profesoricu Jasminku Mujkanović i profesora Sakiba Džinalića opisuju ciklus obuke, metode rada i sticanje osnovnih neophodnih znanja. Kandidati su slušali predavanja iz opće informatike, Autocad-a i programiranja na CNC-mašinama.

U Tešnju, 09.11.2015.

Fotosekcija:

Hodžić Adisa

Užičanin Sabina