• Nova nadstrešnica – postavljena u sklopu radionica Škole. Učenici II i III razreda zanimanja zavarivač sa nastavnicima praktične nastave Rošić Razimom i Kadić Sabahudinom, postavili su nove krovove iznad ”kanala za automobile”. Postavljanjem nove nadstrešnice  povećana je funkcionalnost i iskorištenost prostora za praktičnu nastavu automehaničara. Planirano je u sklopu radionice Škole osposobiti auto-praonicu.

slika 1. nadstresnica

  • Adaptacija hola Škole – aktivnost provodi Učenička zadruga sa profesorima Dinom Bašić i Melisom Mešić. Prostor je namjenjen učenicima i bit će prilagođen njihovim potrebama za vrijeme pauze i odmora. Slika pokazuje planirani izgled adaptiranog prostora uz mogućnosti izmjene panela i ručnog ukrašavanja zida.

slika 2. model-plan hol

  • Zbog sigurnosti učenika i radnika,  postavljene su instalacije i kamere za video-nadzor  koje u potpunosti pokrivaju sve ulaze u Školu. Pored unutrašnjih prostorija Škole pratiti će se i aktivnosti u školskom dvorištu, u ljetnoj učionici i ispred radionica. Pored matične Škole video-nadzorom je opremljena i izmještena, Poljoprivredna škola.

slika 3.videonadzor

 

Fotosekcija:

Adisa Hodžić IIc

Sabina Užičanin, prof.