OBAVJEŠTENJE

JU Mješovita srednja škola,Tešanj objavljuje Konkurs za upis vanrednih učenika u prvi razred za školsku 2014/15.godinu za sljedeća stručna zvanja i zanimanja:

Stručno zvanje IV stepen:

1) Tekstilni tehničar EU-VET                                24 učenika

2) Poljoprivredni tehničar EU-VET                       24 učenika

3) Poslovno-pravni tehničar EU-VET                   24 učenika

4) Prehrambeni tehničar EU-VET                          24 učenika

5) Tehničar drumskog saobraćaja EU-VET           24 učenika

6) Elektrotehničar računarstva EU-VET                24 učenika

7) Tehničar za mehatroniku GTZ                           24 učenika

Zanimanje III stepen

1) Metalostrugar                                                      24 učenika

2) Automehaničar GTC                                            24 učenika

3) Vozač motornih vozila EU-VET                          24 učenika

4) Trgovac EU-VET                                                 24 učenika

5) Električar EU-VET                                              24 učenika

6) Zidar-fasader-izolater EU-VET                          24 učenika

7) Kuhar EU-VET                                                   24 učenika

8) Frizer EU-VET                                                    24 učenika

9) Obućar EU-VET                                                 24 učenika

10) Krojač EU-VET                                                24 učenika

11) Cvjećar-vrtlar EU-VET                                     24 učenika

12)Zavarivač GTZ                                                 24 učenika

13) Instalater GTZ                                                 24 učenika

14) Obrađivač metala rezanjem GTZ                    24 učenika

Vanredni učenici mogu se prijaviti za polaganje dopunskih i razrednih ispita i prekvalifikaciju jednog zvanja/zanimanja na drugo. Za vanredne učenike škola će organizovati instruktivnu nastavu shodno odredbama zakona o srednjem obrazovanju.

Uz zahtjev za upis potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

-svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

-za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji

-izvod iz matične knjige rođenih

Napomena: za zanimanja vozač motornih vozila neophodno je da kandidat posjeduje : najmanje vozačku kategoriju “B” kategorije ( vozač motornih vozila  III stepen obrazovanja)

Konkurs je otvoren od 16.09. do 30.09.2014. godine.

Zahtjeve za upis sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekreterijat Škole.

Direktor:

Muharem Saračević,prof.