U utorak 12.11.2013. u Hotelu “AA” Jelah će se održati radni sastanak predstavnika naše Škole sa našim prijateljima iz Slovenije,  ŠS MIC Velenje i Združenja za razvoj znanja Slovenija.

Na sastanku će biti diskutovane aktuelne teme sa težištem na obrazovaje iz aktuelnih zanimanja (energetska efikasnost, termosolarni sistemi, drvna biomasa, isl.)

Poziv na sastanak za 12.11.2013. – .pdf