KulturKontakt Austria u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BIH, održali su 29. i 30. septembra 2014.godine konferenciju  u Konjicu.

U okviru konferencije održana je radionica pod nazivom:Partnerstvo u stručnom obrazovanju-provedba Strategije razvoja  stručnog obrazovnja i obuke u BIH za period 2007-2013.godine, s ciljem pregleda implementacije Strategije stručnog obrazovanja i obuke u BIH.

Cilj Radionice je razmjena iskustava i procjena stepena implementacije navedene Strategije.

P1010232

U programu rada, između ostalih, predstavljena je Mješovita srednja škola,Tešanj kao primjer dobre prakse i implemantacije Strategije u BIH.Direktor škole, g-din Muharem Saračević, je kroz svoju prezentaciju  predstavio ključne elemente reforme stručnog obrazovanja, izazove implementacije  Strategije iz perspektive obrazovanja, zapošljavanje u saradnji sa poslodavcima na općini Tešanj,prioriteti stručnog obrazovanja  u kontekstu vještina i kompetencija koje zahtijeva tržište rada  itd.

Referent  Radionice je bila g-đa Esma Hadžagić a moderator g-đa Ediba Pozderović.