Broj:1427/2023
Datum: 15.08.2023.godine

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, TEŠANJ
OBJAVLJUJE KONKURS

za upis polaznika programa obrazovanja odraslih sljedećih zanimanja:

      IV stepen
 1. Fizioterapeutski tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 2. Prehrambeni tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 3. Poljoprivredni tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 4. Poslovno-pravni tehničar, maksimalno 20 polaznika;
 5. Tehničar drumskog saobraćaja, maksimalno 20 polaznika;
 6. Tehničar za mehatroniku, maksimalno 20 polaznika;
 7. Tehničar za obradu drveta, maksimalno 20 polaznika;
 8. Tekstilni tehničar, maksi.malno 20 polaznika.

III stepen

1 Vozač motornih vozila, maksimalno 20 polaznika;
2 Zavarivač, maksimalno 20 polaznika;
3 Kuhar, maksimalno 20 polaznika;
4 Operater na CNC mašinama, maksimalno 20 polaznika;
5 Obrađivač metala rezanjem, maksimalno 20 polaznika;
6 Krojač, maksimalno 20 polaznika;
7 Frizer, maksimalno 20 polaznika;
8 Električar, maksimalno 20 polaznika;
9 Trgovac, maksimalno 20 polaznika.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta. Nakon završenog školovanja, polaznicima se izdaje diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom Nastavnom planu i programu, koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije.
Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu;
 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju;
 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu.
  Konkurs je otvoren od 15.08.2023.godine do 31.08.2023.godine.
  Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 08 do 15 sati.
  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:0 32 465 151¬, 032 465 149. DIREKTORICA Jasminka Mujkanović