Direktorica škole objavljuje konačnu rang listu uspješnih kandidata po objavljenom konkursu/oglasu za popunjavanje radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini, dana 15.08.2023.godine na oglasnoj ploči škole.