Obavijest

Komisija za bodovanje kandidata objavljuje rang listu kandidata po objavljenom konkursu/oglasu dana 10.08.2023. godine na oglasnoj ploči škole.

Kandidati imaju pravo žalbe na objavljenu rang listu kandidata koju je sačinila Komisija za bodovanje, a koju mogu priložiti lično u prostorijama škole ili na email škole jumss.tesanj@gmail.com najkasnije do 14.08.2023. godine do 15:00 h.

Komisija:

  1. Pridjevčić Nadina, predsjednik                                                   
  2. Hodžić Ajša, član
  3. Ahmić Sakib, član
  4. Saračević Amela, član

Direktorica:

Mujkanović Jasminka