Sporazum o  međusobnoj saradnji  obuhvata:

Saradnju na aplikacijama zajedničkih projekata prema međunarodnim i nevladinim organizacijama, saradnju na razvoju savremene opreme, saradnju u istraživačkom radu, saradnju u organizovanju izvođenja praktične nastave učenika, saradnju na području stručnog obrazovanja i usavršavanja učenika  kroz ferijalnu praksu, saradnja na području neformalnog obrazovanja i saradnja na zajedničkim promotivnim aktivnostima.

U školama se obično simulira svijet rada. Privredna društva daju uvid u stvarni svijet rada i profesiju, odnosno pružanje mogućnosti za sticanje radnog iskustva u procesu rada.

Ovakva saradnja ne samo da donosi prednosti za škole i privredna društva, već i sami učenici imaju velike koristi, a time se općenito poboljšava privlačnost i kvalitet obrazovanja. Od ključne je važnosti da škole i privredna društva  budu ravnopravni u ovom procesu. Saradnja zahtijeva međusobno povjerenje koje je neophodno izgraditi u cilju unapređenja  stručnog obrazovanja i ubuke.

Mješovita srednja škola,Tešanj je potpisala 40 sporazuma o međusobnoj saradnji  sa privrednim društvima  u proteklih pet godina u cilju bolje povezanosti  sa tržištem rada. Ove godine potpisana su  četiri nova sporazuma.

      

28.02. 2018.godine