20.03.2018. godine svečano su otvoreni kabinet praktične nastave za CNC tehnologije kabinet ugostiteljstva u JU MSŠ Tešanj. Školu su tim povodom posjetili saradnici, prijatelji Škole, privrednici općine Tešanj i šire, predstavnici javnog sektora, nevladinih organizacija kao i drugih škola sa kantona.

Škola je realizovala tehničko-materijalno opremanje kabineta kroz grant sredstva obezbjeđena preko projekta “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse“ koji je podržan od strane Vlade Švicarske uz podršku programa PrilikaPlus, a sredstva za rekonstrukciju kabineta objezbijeđena su kroz nesebičnu podršku općine Tešanj i Vlade Zeničko-dobojskog kantona (Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona).

David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH je naglasio da reforma obrazovanja moguća na način da direktor škole ne čekajući  na promjene zakona  pristupi kompanijama i obrnuto i krenu  da adresiraju probleme na lokalnom nivou.

Direktor Škole gosp. Muharem Saračević naglasio je da se Projekt provodi kako bi učenici školu napuštali što bolje kvalificirani za tržište rada te da ovaj način školovanja prije svega treba dopinijeti bržem zapošljavanju nakon okončanja školovanja učenika, a direktnu korist od Projekta imati će svi učenici sa područja kantona, sa mogućnošću da se model ove Škole može primjeniti u obrazovanju na području ZDK. Donatorima koji su učestvovali u opremanju i rekonstrukciji kabineta dodijeljene su zahvalnice.

Vrijednost novonabavljene opreme za kabinet CNC tehnologija 65 000,00 KM, a za školsku kuhinju 46 000,00 KM. Rekunstrukcioni radovi izvedeni su uz podršku Općine Tešanj za školsku kuhinju 10 000,00 KM, za kabinet CNC tehnologija 10 000,00 KM od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Na svečanoj manifestaciji povodom otvorenja kabineta praktične nastave gostima su se obratili donatori i ključni partneri u projektu kroz koji su kabineti opremljeni:

-SDC Sarajevo gosp. David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH,

-Gđica. Snježana Đuričić, koordinator za javni sektor programa PrilikaPlus,

-Gosp. Šefkija Botonjić, predsjednik Privrede komore Zeničko-dobojskog kantona,

-Gosp. Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,

-Gosp. Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona,

-Gosp. Suad Huskić, načelnik općine Tešanj,

-Gđa. Bernadeta Galijašević, v.d. direktorice Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

Direktor škole zajedno sa gostima svečano  je otvorio novoopremljene kabinete a prisutni gosti nisu krili svoje zadovoljstvo onim što su vidjeli, te su identifikovali Školu kao jednu odmoderno opremljenih sa područja kantona.

Učenici Škole prezentovali su mogućnosti novih kapaciteta u kabinetima CNC tehnologija i Školske kuhinje kroz samostalne radove.

Menadžment Škole, nastavni i nenastavni kadar, učenici i roditelji učenika ovom prilikom se srdačno zahvaljuju donatorima i partnerima na nesebičnoj podršci opremanja i rekonstrukcije kabineta.