Broj:  76/2020

Datum: 20.01.2020.godine

 

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, TEŠANJ OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih za sljedeća zanimanja IV i III stepena:

 

 

 1. Fizioterapeutski tehničar, maksimalno 20 polaznika
 2. Prehrambeni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 3. Poljoprivredni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 4. Poslovno-pravni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 5. Tehničar drumskog saobraćaja,maksimalno 20 polaznika
 6. Tehničar za mehatroniku,maksimalno 20 polaznika
 7. Vozač motornih vozila,maksimalno 20 polaznika
 8. Zavarivač,maksimalno 20 polaznika
 9.  Kuhar,maksimalno 20 polaznika
 10.  Operater na CNC mašinama,maksimalno 20 polaznika

 

Nakon završenog školovanja, polaznicima se izdaje idiploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom NPIP, koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije (EU VET).

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom ,a da nemaju status učenika ili studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih osoba od broja slobodnih mjesta, prednost pri upisu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih
 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu
 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju
 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu

 

Konkurs je otvoren od 20.01.2020.godine do 31.01.2020.godine.

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:032 465- 153­;032 465- 149

 

DIREKTORICA

Jasminka Mujkanović, prof.