Prošle godine naša škola je uvela u nastavu najmoderniju tehničku opremu za mašinske, mehatroničke i elektrotehničke smjerove. Izrađen je nastavni materijal i nastavno osoblje je edukovano za prilično izazovne predmete. Nošeni dobrim rezultatima, koji su vidljivi  kod nastavnika, pa tako i kod učenika, odlučili smo svoje stečeno znanje i iskustvo da podijelimo s ostalim školama u BiH. Na dobrom primjeru naše škole, naš zemljak prof. dr. Hasan Smajić je odlučio da donira novu opremu za još četiri škole u BiH iz Cazina, Lukavca, Prijedora i Travnika. Grupa stručnjaka iz naše škole zajedno sa direktoricom Jasminkom Mujkanović je ubrzo formirala timove u navedenim školama i počela sa edukacijom istih. Prvo je  izvršena detaljna priprema uz konsultacije sa prof. dr. Hasanom Smajićem, nakon čega smo 02.07.2021. godine ugostili timove iz ova četiri grada kod nas u Tešnju. Uspješno je izvršena instalacija, po jedna stanica za svaku školu, nakon čega je gostima predat ostatak opreme. U konačnici svakoj školi je donirano po pet radnih stanica, što čini ukupan zbir od 20 jedinica, na kojima će učenici širom BiH skupljati korisna znanja i vještine.

Analogno stanicama u Tešnju i ovdje je svaka radna jedinica opremljena opsežnom senzorikom za induktivno, kapacitivno, optičko i ultrazvučno generiranje signala iz procesa. Za procesnu obradu podataka upotrijebljen je modularni “High End” PLC sistem s protokolima  CAN-Bus, Modbus Serial i Modbus TCP / IP. Ulazne operacije od strane korisnika se unose klasicnim tasterima, šalterima i LED lampama. Naprednije vježbe mogu da se rade na HMI touch panelu za automatsko vođenje i praćenje procesa. Kao aktuatori, tu su električni pogoni s eletronskim vođenjem preko frekventnih razmjenjivača. Opremu zaokružuju najmoderniji softwerski sistemi koji omogućuju grafičko i tekstualno programiranje PLC- a na pet različitih jezika.  Sa mašinama i uređajima učenici mogu stupiti interakcijom (davati komande i primati informacije iz procesa) preko pametnog telefona. Za navedene četiri škole dodatno je obezbijeđeno 60 arduino setova za vježbe programiranja u informatici.

Moramo napomenuti da će ubuduće nastava iz oblasti automatizacije u školama iz Cazina, Lukavca, Prijedora i Travnika biti na visokom nivou i da će učenicima biti mnogo lakše u radu. Oprema obećava visok stupanj kvalitetne industrijske prakse, učenje kroz projekte, problemski orijentirane metode, te digitalizacija sveukupnog školskog programa. Kroz vježbe s modernim tehnologijama, učenici kroz vizualni prikaz na stvarnim industrijskim uređajima stiču puno lakše razumijevanje apstraktnih pojmova i time s manje rada postižu puno bolje rezultate. Ukupna efikasnost doseže veći uspjeh i za predavača i za učenika. Učenjem kroz eksperimente, učenik doživljava svoje rezultate s dodatnom motivacijom. Nivo apstrakcije i kompleksnosti mnogih stručnih predmeta se znatno umanjuje, što predstavlja jednu od centralnih metoda zapadnoevropskog školstva. Sve radne jedinice su opskrbljene internetskim protokolima koji su preduvjet za digitalizaciju nastave i mogućnost rada na daljinu. Bosanska privreda će u mnogome profitirati kroz ovaj program, iz razloga što je već dugo vidljivo da je postojala velika praznina za edukaciju stručnog kadra na poljima automatizacije i mehatronike. Sve mehatroničke i automatizacijske komponete imaju univerzalni karakter, što znači da se na njima mogu simulirati procesi vođenja manjih, srednjih i kompleksnih mašina i postrojenja.

Prof. dr. Hasan Smajić

Donator Prof. dr. Hasan Smajić je Tešnjak. Naime, 1988. godine završava  Mašinsko – tehničku školu  upravo u našem Školskom centru u Tešnju, te nastavlja studije u Banja Luci. Zbog ratnih zbivanja, ponovno 1994. god. upisuje Mašinski fakultet na Ruhrskom univerzitetu u Bochumu (RUB). Kao njemački student skuplja iskustvo i kroz boravke na inozemnim studijama u Sheffild’u (Velika Britanija), te na Chalmers University u Göteburg’u (Švedska). Diplomski rad piše i brani 2000. god. kod Volvo Car Cooparation u Götborgu, za koji dobiva prestižnu nagradu od VDI (savez njemačkih inžinjera). Nakon studija od 2000.godine do 2005.godine bavi se naučno istrazivačkim radom na RUB u Bochum’u, te 2006. godine vrši odbranu svoje doktorske disertacije na temu “Decentralizovana automatizacija u proizvodnji”. Od 2006.godine do 2011.godine je izvršni menadžer Odjeljenja za automatizaciju i elektronske pogone kod firme Schneider Electric GmbH. Od 2011.godine dobiva zvanje profesora za industrijsku automatizaciju na Fakultetu za automobilsku industriju i proizvodne procese (TH Köln). Ubrzo preuzima funkciju direktora Instituta. Ispred TU Berlin je stalni savjetnik i docent na Njemačko-turskom univerzitetu u Istanbulu. Kao nosilac šest njemačkih i međunarodnih istraživačkih projekata objavljuje više od 50 naučnih publikacija na renomiranim svjetskim konferencijama. Glavno težište njegovog naučno – istraživačkog rada trenutno su digitalizacija proizvodnje, Industrija 4.0, energetska efikasnost u proizvodnji i industrijska automatizacija. Stalni je recenzent u više njemačkih ministarstva i organizacija za nauku (BMBF, DFG, DAAD), kao i kod kanadskog konzula za naučni rad (NSERC). Po svom iskustvu i naučnoj reputaciji prof.dr. Hasan Smajić se uzima za jednog od deset najutjecajnijih stručnjaka iz oblasti industrijske automatizacije u Njemačkoj. Svoje stečeno znanje na zapadnim univerzitetima i bogata iskustva prof. dr. Hasan Smajić želi prenijeti na koristan način u BiH.

Cazin

Lukavac

Prijedor

Travnik

Tešanj