Mješovita srednja škola je u dosadašnjem radu bila uključena u više projekata:

  • Mješovita srednja škola organizirala je Okrugli sto  na temu ,, Usklađivanje  Srednjeg stručnog obrazovanja i obuke sa realnim potrebama tržišta rada,, u suradnji sa EU-VET 3 kao i Okrugli sto na temu ,, povezivanje poslodavaca u stručnih škola (VET) u BiH,,  u suradnji sa Plavom Sferom iz Banja Luke i RODA iz Sarajeva, British Council .  U tom kontekstu iznesena je potreba  promjene u sektoru  strukovnih škola, tj. prilagoditi  nastavne planove i programe zahtjevima tržišta rada. Gdje su bili ukljčeni poslodavci i društveni partneri i diskutovali o navedenom.
  • Mješovita srednja škola Tešanj, pokrenula je projekat dokvalifikacije radnika u bliskoj saradnji sa šest drvoprerađivačkih firmi iz  općina Tešanj, Usora i Doboj-Jug (Ukus, Nord Ent, Famy Trade, Amex, May i Bajas), radi podizanja konkurentnosti na tržištu rada.  U spomenutim firmama, koje uspješno proizvode namještaj za tržišta EU, ali i šire, mali je broj zaposlenih sa odgovarajućom stručnom spremom. Projekat dokvalifikacije radnika realizovan je uz podršku USAID-a i Vlade ZDK. Spomenute firme, članice klastera, pružile su takođe punu podršku njegovoj realizaciji.”Obrazovanje odraslih čini važnu komponentu u strategiji razvoja srednjeg stručnog obrazovanja u BiH. Škole moraju odgovoriti zahtjevima tržišta. Zato je naš pilot-projekat idealan primjer uspješne saradnje edukacijske ustanove i privrede, u cilju razvoja važne industrijske grane kakva je prerada drveta.
  • U suradnji sa  dvv international,ured u Sarajevu realiziran je projekat dokvalifikacija kandidata na  CNC mašinama, za kompanije Pobjeda Tešanj, Mann+Hummel Tešanj, Fad Jelah. Kadidati su stekli određena znanja,vještine i kompetencije kako bi mogli odgovoriti zahtjevima  tržišta rada.
  • Uspješno je realiziran i Projekat: ”Obuka za operatora na CNC mašinama,, u suradnji sa LERC iz Zenice ,za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje i firme na području Općine Tešanj.
  • U toku je realizacija projekta sa firmom Mann+Hummel Tešanj. Kroz ovaj projekat treba da realizujemo partnersku saradnju kroz realizaciju nastavnih planova i programa 30% lokalne potrebe tržišta rada. Savjetodavno vijeće škole će predložiti izmjene nastavnih planova i programa u ovom obimu i predložiti resornom ministarstvu da ih odobri.U naredne tri godine potrebe za stručnom radnom snagom ( 150 KV radnika) koje  će obučiti naša škola zajedno sa Mann+Hummel.
  • Suradnja sa Školskim centrom Velenje iz Slovenije.  Predmet ugovora je međusobna saradnja na području obrazovanja, edukacije nastavnog osoblja, promocije i razvoja didaktičke opreme, istraživačkog rada učenika i nastavnika i zajedničkih projekata u vezi sa razvojem privrede, preduzetništva i obrazovanja odraslih na području Slovenije, Bosne i Hercegovine i JZ Balkana.  Partnerska saradnja  kroz  izradu  projekata pristup  EU fondovima.