Najbolji učenici na kraju prvog polugodišta školske 2010/11. godine su:

  • Hasanbašić Belmina – I-B Poslovno-pravni tehničar  (PO 4,72)

  • Halilović Maida – II-9 Poslovni sekretar (PO 4,88)

  • Hrnjić Nasmir – II-1 Električar (PO 4,91)

  • Jacić Maida – III-5 Krojač (PO 5,0)

  • Karabegović  Senada – III-10 Frizer (PO 5,0)

Svi profesori i menađment škole sa direktorom čestitaju na uspjehu. Možete vi i bolje, vjerujemo u vas!