Pedagoški zavod Zenica, u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas je počeo s realizacijom nove dvodnevne obuke školskih timova za podršku pilotiranju nastavnih planova i programa, predmetnih kurikuluma u redovnim osnovnim školama, gimnazijama i mješovitim srednjim školama . U timu koji predstavlja našu školu su : direktorica Jasminka Mujkanović, profesorica Lejla Garić i profesor Esat Kahrović.
U procesu obuke sudjeluje oko 220 prosvjetnih radnika. Motivirani nastavnici i nastavnice su presudni kako bi primjena novih kurikuluma u Zeničko-dobojskom kantonu bila uspješno implementirana.