Mješovita srednja škola, Tešanj organizovala je dana 25.02.2016.godine  manifestaciju   Dan poduzetništva, u okviru koje je potpisala tri nova  ugovora sa firmama: ,,Belif” , ,, Kantić touristik”, ,, Inox Ajanović”. Projektom saradnje  učenicima će biti omogućeno da praktično primjene ono  što u teoriji uče.  Cilj saradnje jeste  osposobljavanje što kvalitetnijeg i efikasnijeg kadra  za potrebe tržišta rada.

Učenici škole su pripremili prigodan kulturno – zabavni program, kroz koji su  prikazali kostima projekte i prijateljstva koja su sklopili u predhodnom periodu. Prisutnima se obratio direktor MIC-a, Školski centar Velenje Darko Lihteneker, i dao kratak osvrt na dvogodišnju  saradnju između Škole i Školskog centra, i iskoristio je priliku da pohvali naše učenike koji su na besplatnom školovanju u Velenju.

dp07 dp05 dp03 danpoduzetnistva18 danpoduzetnistva11 danpoduzetnistva09 danpoduzetnistva08 danpoduzetnistva07 danpoduzetnistva06 danpoduzetnistva05 danpoduzetnistva03 danpoduzetnistva01

Prisutnima  se obratio  direktor  Škole Muharem  Saračević, koji je u svom govoru istakao da  je  Škola   orjentirana  prema  tržištu rada, kroz uvođenje novih znamianja, s ciljem  sticanja   znanja,vještina , kompetencija i rada na savremenim tehnologijama, za potrebe poslodavaca.

Mješovita srednja škola Tešanj može biti  primjer drugim školama u  BiH, i da će privrednici prepoznati   ideju i da ovo neće stati nakon završenog praktičnog usavršavanja.

 

Fotosekcija

Adisa Hodžić Iic

Sabina Užičanin, prof.