Gospodin Almir Ahmetlić je donirao našoj Školi didaktički opremu za realizaciju praktične i stručno-teorijske nastave. Oprema će se koristiti za vježbe iz elektrotehnike, elektronike, električnih instalacija i mjerenja. Vrijednost donirane opreme je oko 4 000 KM.

AhmetlicAlmir DSCN6247

Paket opreme sadrži 4 komponente za 4 različite vježbe. Pored modularnih elemenata u paketu su došli i originalni pretvarači za date module. Pretvarači su izuzetno bitni zbog mogućnosti regulacije napona za elektroniku. Sva oprema je lako prenosiva tako da se nastava može realizovati po potrebi u raznim kabinetima. Ovo nije industrijska nego didaktička oprema renomirane kuće ELWE sa dugom tradicijom u proizvodnji iste. Didaktička oprema ispunjava sve sigurnosne uslove za rad u školi. Sigurno je da će ova donacija upotpuniti praktično znanje iz digitalne elektronike koja je prisutna u svim aspektima modernog života.

 

Fotosekcija