Daily Archive: April 10, 2013

Sastanak ministra sa direktorima srednjih škola

09.04.2013. god. održan je sastanak ministra sa direktorima srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona.  Tema tog sastanka bila je upisna politika u srednjim školama za narednu školsku godinu, 2013/2014. Na sastanku je  analaziran broj...

Sistemsko obrazovanje odraslih

U Konjicu je od 03. do 05. aprila 2013. godine u organizaciji Giz-a održan  (7. modul) seminara Sistemsko obrazovanje odraslih, tema: Postupanje sa emocijama u procesima učenja. Predavači su bili Beatrice Arnold-Haercky i Rolf...