09.04.2013. god. održan je sastanak ministra sa direktorima srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona.  Tema tog sastanka bila je upisna politika u srednjim školama za narednu školsku godinu, 2013/2014. Na sastanku je  analaziran broj završnih razreda u osnovnim školama u svim  općinama, te je konstatovano da se  upis učenika u prvi razred srednjih škola treba  uskladiti  za zahtjevima lokalnog tržišta rada.

Na prijedlog direktora  iz Tešnja, razmatrano je, između ostalih i  pitanje nedostatka prostora tri srednje škole  i  moguće rješenje ovog problema do početka naredne školske godine.

Muharem  Saracevic
Direktor