Daily Archive: April 1, 2013

Skupština Asocijacije direktora srednjih škola BiH u Bihaću

Skupštini Asocijacije direktora srednjih škola BiH koja je održana u Bihaću 25.03.2013. godine ispred naše škole prisustvovao je dir. Muharem Saračević. Dnevni red Skupštine bio je iscrpan, a između ostalog, razmatrano je poslovanje Asocijacije...