Zahvaljujući podršci Evropske unije u BiH i Međunarodnoj organizaciji rada u BiH naši zavarivači dobili su nove aparate i opremu za zavarivanje. Tešanjska razvojna agencija , u okviru projekta TECH- LAB, uručila je nastavnicima praktične nastave i učenicima ovu vrijednu donaciju. Sigurni smo da će donirani aparati i oprema doprinijeti kvalitetnijem izvođenju praktične nastave , kao i obuke za nezaposlena lica koja će se realizovati u sklopu ovog projekta u našoj školi. Ponosni smo što je Mješovita srednja škola dio projekta TECH- LAB , povezanost obrazovanja i tržišta rada zasigurno predstavlja svjetliju budućnost za naše učenike u Bosni i Hercegovini.