O B A V I J E S T

Mješovita srednja škola,Tešanj u šk.2012/2013. vrši upis vanrednih učenika za slijedeća zanimanja:

Tekstilni tehničar i Poljoprivredni tehničar ( IV  stepen)

Metalostrugar , Automehaničar,Vozač motornih vozila,Trgovac,Električar,Zidar-fasader-izolater,Kuhar,Frizer-vlasuljar,Krojač,Instalater i Monter suhe gradnje (III stepen)

Prima se 25 vanrendnih učenika po zanimanju.

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za upis
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
  3. svjedodžba o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
  4. za  svjedodžbe  stečene u inostranstvu dokaz Ministarstva obrazovanja, o nostrifikaciji
  5. izvod  iz matične  knjige rodjenih

Konkurs ostaje otvoren  od 12.09. do 26.09.2012. godine

Sve informacije  na  br.telefona 032/656-410 ili kod sekretara škole.