Radionica za izradu nastavnih materijala  za mašinsku grupu predmeta

Na radionici koja je održana od 14. do 17.10.2020. godine na Vlašiću, nastavnice i nastavnici mašinske grupe predmeta iz srednjih stručnih i tehničkih škola iz Goražda, Gradiške, Prijedora i Tešnja imali su zadatak da finaliziraju materijale za nastavu, učenje i obuku koji će se u digitalnoj i print verziji koristiti za unaprjeđenje nastavnog procesa. Zadatak je povjeren nastavnicima/nastavnicama iz Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ iz Goražda, Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ iz Goražda, Tehničke škole iz Gradiške, Mašinske škole iz Prijedora i JU Mješovite srednje škole iz Tešnja.

Cilj je bio sačiniti materijale koji bi, s jedne strane, omogućili nastavnicima i nastavnicama da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave i doprinijeli dodatnom razumijevanju učenika i učenica tematike koju obrađuju. Riječ je o sljedećim materijalima:

  1. Mjerenje i kalibriranje – radni materijali za učenike i radni materijali za nastavnike sa rješenjima;
  2. Održavanje opreme i alata – radni materijali za učenike i radni materijali za nastavnike sa rješenjima;
  3. Tehnička komunikacija/Uvod u konstruisanje – radni materijali za učenike i radni materijali za nastavnike sa rješenjima

 

Njemački ekspert, gospodin Hans Stingl, dao je prvi input za sadržaj i format nastavnih materijala koji bi se koristili unutar realizacije nastavnog procesa za predmete koji pripadaju mašinskoj grupi predmeta. U fokusu su dualno organizovani nastavni planovi i programi za zanimanja „Obrađivač metala rezanjem / CNC Operater“ i „Mašinski tehničar za CNC tehnologije“

Našu školu predstavlja nastavnik Esed Ahmić.

Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a implementira ga GIZ – Njemačko društvo za međunarodnu saradnju.