Takmičenje za zanimanje  monteri suhe gradnje, održano je u Makedoniji od  5. 6. do 9. 6. 2013.god.

Organizaor takmičenja bio je Knauf  d.o.o.Sarajevo.  Našu školu su predstavljali: Muminović Maid  i Braćkan Kemal,  zanimanje monter suhe gradnje,  sa mentorom Alkaz Rasimom.

Na takmičenju su učestvovali takmičari   iz 12 zemalja.

Prvo mjesto osvojile  su takmičarke  iz Austrije Trummer Jasmin i Pichler Markus, drugo mjesto osvojila je Latvija, a trećeplasirani takmičari su iz Slovenije.

Naši takmičari su zauzeli peto mjesto. S obzirom na veliku konkurenciju i dobru opremljenost  takmičara, mi ovakav plasman smatramo velikim  uspjehom. U okviru takmičenja održan je seminar za mentore i sve predstavnike Knaufa. Tema  seminara je bila usaglašavanje nastavnih planova i programa za zanimanje monter suhe gradnje. Prezentacija naše škole bila jako uspješna i pozitivno prihvaćena od strane drugih učesnika.

Poslije takmičarskog dijela posjetili smo rudnik gipsane rude  u mjestu Debar, grad Ohrid i Ohridsko jezero.

Rasim Alkaz