U organizaciji Mješovite srednje škole Tešanj i TRA d.o.o – Agencije za razvoj općine Tešanj dana 13.06.2012. godine., u amfiteatru škole, sa početkom u 12 sati, upriličena je svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno prošli program obuke dopunskog obrazovanja iz oblasti zavarivanja i mehatronike. Projekat dopunskog obrazovanja realizovala je TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa Mješovitom srednjom školom i firmom Ćosić promex d.o.o Usora.

Projekti su imali za cilj stvaranje uslova za jačanje ljudskih resursa, a time i konkuretnosti lokalnih preduzeća sa područja općine Tešanj i Usora. Realizacijom navedenih projekata stvoreni su uslovi za novo zapošljavanje 20 kandidata koji su prošli program obuke za zavarivače i 10 kandidata koji su prošli program obuke za mehatroničara, a nalaze se na evidenciji Biroa za zapošljavanje, dok su preostala 22 kandidata koji su prošli program obuke za mehatroničara zadržali postojeća radna mjesta. Također, realizacijom  navedenih projekata opremljen je kabinet za mehatroniku, te je instalisana potrebna informatička oprema, set opreme za pneumatiku i elektropneumatiku. Projekte su finansijski podržali Federalni zavod za zapošljavanje, USAID Sida Firma Projekat, Federalno ministarstvo obrazovanja , Općina Tešanj, GIZ (GmbH) ŠC Velenje Republika Slovenija.

Nakon prezentacije projekata obraćanja predstavnika implementatora i donatora, gosti su obišli kabinet za mehtroniku, a na praktičnom primjeru vidjeli su način funkcionisanja instalirane opreme. Sudionici su izrazili zadovoljstvo demonstriranim i rezultatima projekta, a domaćini su još jednom iskoristili priliku da se zahvale donatorima, kompanijama koje su učestovale u projektu, predavačima i svim učesnicima koji su doprinjeli uspješnoj realizaciji projekata, te izrazili nadu da će nastaviti saradnju na realizaciji sličnih i drugih projekata iz oblasti neformalnog obrazovanja.