Dana 13.06.2012. godine, u Sarajevu održan je Forum o zapošljvanju mladih pod pokroviteljstvom švajcarske agencije za razvoj i kooperaciju SDC a u organizaciji projekta YEP-Youth Employment Project (OIA-Omladinska informativna agencija).

Forum je imao za cilj da se skrene pažnja na konkretne probleme kod zapošljavanje mladih, da se identifikuju uzročnici problema  i da se daju konkretna rješenja tih problema.  Forumu su prisustvovali najviši zvaničnici BiH, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih agencija (posao.ba, APOSO, FZZZ, Prilika Plus, OIA, GOPA), najuspješniji poslodavci u BiH(Radovan Pazurević-Sanino, Suhad Ećo-Inside by Ećo, Mladen Kostić-Alfatherm).

Institucionalno povezivanje, nepostojanje komunikacije, slaba identifikacija potreba poslodavaca, tromost političkog sistema i spor odziv institucija su identifikovani problemi koji koče proces upošljavanja novog kadra i zadovoljavanje  potreba tržišta rada.

Kao primjer dobre prakse saradnje obrazovanja i tržišta rada, naša škola pozvana je kao počasni gost.

MSŠ, Tešanj predstavljena je kao jedan od najuspješnijih primjera saradnje škole sa lokalnim tržištem rada. Navedeni su primjeri saradnje sa kompanijama na općini Tešanj, Jelah, Doboj-Jug, Maglaj, Teslić., naćin na koji škola učestvuje direktno u smanjenju broja nezaposlenih kroz neformalno obrazovanje koje se provodi po potrebama poslodavaca (kompanija).  Školu je uspješno predstavio Kadirbašić Damir, prof.