U srijedu, 07 Septembra 2011. godine su u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje potpisana dva sporazuma o saradnji. Potpisnici Sporazuma o saradnji na implementaciji projekta Obuka i certifikacija varilaca su Federalni zavod za zapošljavanje, USAID-Sida FIRMA projekat, Agencija za razvoj Općine Tešanj i firma „Ćosićpromex“, a odnosi se na obuku 20 osoba sa evidencije nezaposlenih iz Tešnja, Jelaha i Usore za posao varioca. Obuku će finansirati Zavod, USAID-Sida FIRMA projekat i „Ćosićpromex“ doo, a odvijat će se u Mješovitoj srednjoj školi u Tešnju.

Sporazum o saradnji na implementaciji projekta Obuka i certifikacija mehatroničara su također potpisali Federalni zavod za zapošljavanje, USAID-Sida Firma projekat, Agencija za razvoj Općine Tešanj, ali i Općina Tešanj, te Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), a odnosi se na stručno osposobljavanje 32 kandidata za zanimanje „tehničar mehatronike“.

Načelnik Općine Tešanj Fuad Šišić izrazio je zadovoljstvo Projektom i iskazao spremnost za implementaciju sličnih projekata u budućnosti.