Dana 22.08.2011. godine  je u prostorijama Mješovite srednje škole Tešanj, zvanično otpočela realizacija
projekta „ Stručno osposobljavanje kandidata zavarivača MAG i REL postupak zavarivanja“. Ovaj projekat
je finansiran od strane USAID/SIDA/FIRMA konzorcija, a vodeći implementator projekta je „TRA“ Agencija za
razvoj općine Tešanj sa partnerima : Mješovitom srednjom školom Tešanj i „Ćosić promex“ d.o.o Usora.
Za ovaj projekat odabrano je dvadeset kandidata raznih zanimanja koji se nalaze evidenciji Biroa za
zapošljavanje.Važno je napomenuti da se na konačnoj listi kandidata nalaze i djeca poginulih boraca.
Na samom početku prisutnim kandidatima i predstavnicima medija obratili su se direktor Agencije za razvoj
gospodin Hilmo Perčo, i direktor Mješovite srednje škole Tešanj gospodin Muharem Saračević.
Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, gospodin Hilmo Perčo upoznao je prisutne sa implementacijom,
donatorima i partnerima projekta te izrazio nadu da će stečena znanja i vještine kroz ovaj vid edukacije
uspješno doprinijeti pronalasku zaposlenja za ove kandidate.
Gospodin Hilmo Perčo je također medijima predstavio i druge projekte na kojima „TRA“ d.o.o i partner
Mješovita srednja škola Tešanj intezivno rade čija realizacija slijedi, a sve u cilju unapređenja vještina
mladih ljudi kroz dokvalifikaciju, odnosno doškolovanje.
Direktor Mješovite srednje škole Tešanj, gospodin Muharem Saračević, istakao je važnost projekta za
mlade ljude koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošlavanje.
Gospodin Muharem Saraćević je predstavio profesore koji su delegirani ispred Mješovite srednje škole
Tešanj i ukazao je da se radi o istaknutim profesorima koji će kandidatima zasigurno obezbjediti sticanje
adekvatnog znanja iz oblasi „zavarivanja“.
Nakon uvodnog dijela profesor Damir Kadribašić upoznao je kandidate sa dinamičkim planom realizacije
edukacije, potom se pristupilo potpisivanju ugovora sa svim kandidatima, te izvođenje stručno-teroretskog dijela obuke.