Dana 06.06.2018.godine predstavnici firme Strojotehnika Zagreb, Vedran Kovačić i Tomislav Vuk, uručili su vrijednu softversku donaciju JU Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj. Radi se o licencama za SolidWorks 2017(60 licenci) i SolidCam(10 licenci). Ova podrška će našoj školi izuzetno pomoći u radu sa CAD/CAM tehnologijama. U narednoj školskoj godini, naši učenici zanimanja tehničar za mehatroniku i operater na CNC mašinama imaće priliku da se upoznaju sa alatom SolidWorks koji pripada najjačoj porodici alata za 3D projektovanje.

Ovim putem zahvaljujemo se predstavnicima firme Strojotehnika koji su nam pojasnili instalaciju i pripremu alata. Također, u ime cijelog kolektiva JU Mješovite srednje škole, Tešanj, zahvaljujemo se na dosadašnjoj saradnji i vrijednim donacijama firmi Strojotehnika Zagreb.