Dana 16.12.2013.godine  u Federalnom zavodu za zapošljavanje potpisan je Memorandum o razumijevanju radi implementacije projekta “Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC operatera, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem za preduzeće Mann Hummel BA Tešanj, Pobjeda d.d. Tešanj i ENKER d.d. Tešanj”.

Memorandum su potpisali: direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo, premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić, predstavnik Agencije za razvoj općine Tešanj Ismar Alagić, direktor Mješovite srednje škole Tešanj Muharem Saračević i predstavnik Udruženja privrednika općine Tešanj Muharem Sejdić.

Tehničku podršku pružili su USAID-Sida i FIRMA projekt.

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo je istakao da je riječ o odličnom projektu koji podrazumijeva osposobljavanje nezaposlenih i dodatno osposobljavanje radnika radi zapošljavanja kod poznatog poslodavca: „Potrebno je da se uspostavi sistem neformalnog obrazovanja u FBiH, što bi u znatnoj mjeri doprinijelo usklađivanju kompetencija radne snage i potreba tržišta rada. Nadamo se da ćemo već u narednoj godini imati više prostora za slične projekte“.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić je rekao da se ovim projektom na pravi način pomaže privredi, te da je Zakon o obrazovanju odraslih u ZDK-u u proceduri donošenja, a čime bi se riješilo pitanje neformalnog obrazovanja u tom kantonu.

Finansijska sredstva za realizaciju projekta osigurat će potpisnici memoranduma, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.