Od ove školske 2015/2016.godine Mješovita srednja škola provodi samoevaluaciju u trajanju od četiri godine. Radnu grupu čine: vođa tima pedagog škole Fatima Ibranović, profesorica bosanskog jezika i književnosti Nadina Bešlagić i profesorica tehnologije Nadina Pridjevčić.

Plan i program rada tim za samoevaluaciju je predstavio  rukovodstvu škole na sastanku održanom 22.10.2015.godine. Sastanku su prisustvovali direktor Muharem Saračević sa pomoćnicima direktora: profesorica Nihada Huskić – pomoćnik direktora za općeobrazovnu nastavu, profesor Hamdo Subašić – pomoćnik direktora za stručno-teorijsku nastavu i profesorica Milka Arifović – pomoćnik direktora za praktičnu nastavu.

projekat evaluacija (5)

 

Samoevaluacija je postupak koji omogućava nastavnom osoblju da na temelju sistemskog praćenja, analiziranja i preispitivanja samostalno unaprijedi vlastiti odgojno-obrazovni rad. Cilj samoevaluacije je unapređenje kvaliteta škole. Težište ispitivanja biti će:

 • Ostvarivanje projekata, zadataka i ciljeva,
 • Kako se učenici osjećaju u školi i koliko napreduju u radu i razvoju,
 • Čime se škola može ponositi,
 • Ko doprinosi ugledu škole,
 • Koje su naše slabosti i šta treba mijenjati.

Područja koja će biti obuhvaćena samoevaluacijom su:

 1. Program rada Škole
 2. Poučavanje i učenje
 3. Učenička dostignuća
 4. Pomaganje učenicima
 5. Školska kultura
 6. Organizacija i vođenje Škole
 7. Resursi Škole

 

U projekat pored tima uključeni su svi stručni organi Škole.

 

 

22.10.2015.godine

Fotosekcija

Sabina Užičanin,prof.

Almir Bavrk Iic