U amfiteatru Mješovite srednje škole Tešanj, 09.oktobra 2015.godine održan je Opći roditeljski sastanak sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Informacija o početku školske 2015/2016.godine;
  2. Upoznavanje sa Pravilnikom o unutrašnjem radu škole;
  3. Konstituisanje Vijeća roditelja za školsku 2015/2016.godinu;

Veliki odziv i pun amfiteatar pokazuje dobru saradnju Škole i roditelj. Upravo saradnja sa roditeljima  je osnova dobrog uspjeha učenika i cilj našeg kolektiva.

Uvodnu riječ i opće podatke o školskim aktivnostima, saradnji sa privrednicima i reformi obrazovanja izložio je direktor Muharem Saračević.

Predsjednica Komisije za disciplinu profesorica Selima Brkić približila je roditeljima  Pravilnik o unutrašnjem radu škole izlažući na temu Komisije za disciplinu.

Voditelj Vijeća roditelja, profesor Esed Ahmić predstavio je rad i značaj ovog organa škole. Izabrano je dvanaest članova Vijeća roditelja koji će aktivno učestvovati u donošenju odluka unutar škole.

 

Fotosekcija

Sabina Užičanin

Džanela Mević IIc