PROJEKT STARS

U prostorijama JU MSŠ Tešanj, Centar za obrazovanje odraslih dana 26.08.2014.godine u 11 sati održan je sastanak sa direktorima škola, koje su učesnice u projektu STARS. Sastanku su prisustvovali: Dorothee Baumann, DVV International Sarajevo, Muharem Saračević, direktor JU MSŠ Tešanj, Lejla Bešlagić, JU MSŠ Tešanj, Jelena Vučić, Zavod za obrazovanje odraslih, Darko Lihteneker, ŠC Velenje, Uroš Lukić, ŠC Velenje, direktori škola iz BiH ( Banja Luka, Široki Brijeg, Trebinje, Doboj, Derventa, Zenica, Tuzla, Odžak i Brčko), koje su uključene u projekt STARS.

U uvodnom obraćanju, riječ su uzeli Dorothee Baumann, DVV International Sarajevo, Muharem Saračević, direktor JU MSŠ Tešanj, Lejla Bešlagić, JU MSŠ Tešanj i Jelena Vučić, Zavod za obrazovanje odraslih.

Nakon uvodnog obraćanja, Muharem Saračević je izvršio prezentaciju Centra za obrazovanje odraslih pri MSŠ Tešanj. Tom prilikom je govorio o:

–       radovima na Centru i opremanju Centra

–       načinu organizacije i principima rada Centra

–       vrijednosti opreme u Centru

–       Strategiji razvoja strukovnog obrazovanja i obuke u BiH za period 207-2013

–       podršci kroz edukaciju osoblja MSŠ

–       realizovanim projektima

–       implementaciji projekata (o načinu implementacije i saradnji sa drugim akterima)

–       načinu izrade i verifikacije nastavnih planova i programa

–       budućim planovima i perspektivi Centra.

 

Nakon toga riječ je uzeo Darko Lihteneker ŠC Velenje, koji je prezentovao način rada školskog centra i mogućnostima obrazovanja odraslih u ŠC Velenje. Govorio je i o učešću u domaćim i međunarodnim projektima i saradnji sa kompanijama.

Uroš Lukić je pobliže objasnio o područjima obrazovanja i usavršavanja, sistemu obrazovanja odraslih u njihovoj školi i saradnji kompanijama. Govorio je o poligonu za edukaciju, energetskom poligonu, sistemu certifikacije, izradi programa i o projektima u kojima su uzeli učešće. Rekao je da je u pripremi Katalog obrazovanja i osposobljavanja.

Nakon ovih prezentacija direktor Muharem Saračević je prisutne proveo kroz Centar za obrazovanje odraslih, kojom prilikom su profesori demonstrirali rad opreme u Centru.

Dorothee Baumann, menadžer u projektu STARS je izvršila prezentaciju projekta STARS, izvijestila prisutne o stanju u implementaciji projekta, o tome šta je urađeno na mikro, meso i makro nivou. Nakon prezentacija održana je radionica na teme: planiranje i implementacija projekta, koristi za školu, doprinos škole, pretpostavke za uspjeh aktivnosti, rizici i uloga direktora u projektu. Direktori su grupisani u tri grupe, nakon čega su iznijeli svoje zaključke.

 st2 st3 st4 st5 st6 st7 st8 st9 st1