U cilju  unapređivanja rada Mješovite srednje  škole, u sklopu koje  djeluje  Centar za obrazovanje odraslih dana 26.08.2014.godine  održan je sastanak sa direktorom  proizvodnje FAD-a Omerčić Dinom, i direktorom Mješovite srednje  škole Tešanj, u prostorijama kompanije  FAD Jelah. Povod  sastanka je donacija  3D printera od strane  kompanije  FAD Jelah, Mješovitoj srednjoj školi,a nabavku su izvršili predstavnci Školskog centra iz Velenja, sa kojima Mješovita srednja škola  ima uspješnu sardnju. Donacija  će poboljšati nastvne uvjete, kako bi  učenici imali bolje mogućnosti da stiču znanja i kompetencije, a istodbno će  omogućiti kandidatima  rad na savremenim tehnologijama što će  doprinijeti boljem i bržem zaposlenju. Tom  prilikom dir.proizvodnje Omerčić je istakao da je današnja donacija  još jedna potvrda  dugogodšinje  opredjeljenosti i posvećenosti lokalnoj  zajednici. Iskreno se  nadam  da će ova donacija  pospiješiti dalji rad Mješovite srednje škole i da će kvaliteta  usluge  koju pruža  svojim učenicima i  polaznicima  biti još bolja.

f2 f3 f1

Ujedno, direktor  Mješovite srednje škole, Tešanj   Muharem Saračević se zahvalio  svojim suradnicima za  ukazano povjerenje tokom saradnje  proteklih godina.