Dana 01.10.2013. godine. održan je sastanak direktora Škole gosp. Muharema Saračevića sa članovima razvojnih timova MSŠ Tešanj.

Na sastanku je direktor Škole skrenuo pažnju na tekuće projekte u koje je Škola uključena te na moguće nove projekte koji bi doprinjeli jačanju uslova Škole (kako materijalnih tako i kadrovskih) preko angažmana naših profesora u projektima razmjenom znanja i iskustava.

Prisutni članovi razvojnih timova složili su se oko budućeg angažmana timova u raznim projektima koji bi doprinjeli jačanju Škole te podjelili zadatke svakom od timova.

Slijedeći sastanak je planiran kao radan sesija razvojnih timova kao prezentacija budućeg uključenja Škole u projektima.