Dana  28. 9. 2013. godine direktor Mješovite srednje škole, Tešanj, Muharem Saračević je  posjetio Školski centar Velenje i tom prilikom razgovarao sa direktorom  Ivanom Kotnikom  kao i predstavnicima MIC-a (Medpodjetniški izobraževalni center) o budućoj saradnji.

Saradnja bi se realizirala u projektima koje finansira Evropska unija, te  obuci  naših nastavnika za mehatroniku iz oblasti elektrohidraulike. Treneri bi bili nastavnici iz pomenute partnerske škole. Dogovorena je i aplikacija za  projekat „Leonardo da Vinči“ koji bi također bio podržan od strane EU-fondova, a planirana je i edukaciju naših učenika u Š.C. Velenje za zanimanje tehničar mehatronike, u okviru modularnog npp-a koji bi se realizirao na bazi 5 sedmica.