Direktori predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja sa prostora bivše Jugoslavije ( Crna Gora, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska) učestvovali su na regionalnoj konferenciji pod nazivom „Izazovi vođenja“.

Projekat je organizovan od strane ESHA European school heads associoation – Prva regionalna konferencija direktora škola jugoistočne Evrope u Sarajevu od 22.11.2012. do 24.11. 2012. godine.