Evropska komisija odobrila je početak relizacije projekta „Razvoj kapaciteta ljudskih resursa“ te od 60 prijavljenih koncept nota na navedeni projekat naša škola je zadovoljila kriterije.

Cilj projekta je da se poveća kvaliteta strukovnog obrazovanja u srednjim stručnim školama u cilju smanjenja nezaposlenosti, a sprecifični cilj je obrazovanje odraslih te njihovo kvalitetno uključivanje u tržište rada.

Projekat će se realizovati sa Dvv International organizacijom (Sarajevo), MSŠ Tešanj i Zavodom za obrazovanje odraslih RS. Vrijednost projekta je 100.000 eura. Ispred naše škole u radu na koncept nosti su učestvovali direktor Muharem Saračević  i vođa Razvojnog tima škole Damir Kadribašić.