24. i 25. januara održana je osma (8.) radionica Radne grupe 1 (Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja) u hotelu Blanka na Vlašiću u organizaciji HRD (EPRD). Naša škola je predstavnik škola iz federacije BiH, te redovno prisustvuje radnim sastancima na temu Obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.

Učesnici radionice su bili:

Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Unija udruženja poslodavaca RS, Srednja ekonomska škola Banja Luka, Mješovita srednja škola, Tešanj, Vlada Brčko Distrikta-Odjel za obrazovanje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Nevladina organizacija RODA, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine-Sektor obrazovanja, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministartsvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Radionica je bila oganizovana kao  nastavak aktivnosti na razvijanju dokumenta Strateške platforme obrazovanju odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH. Radna grupa je do sada obavila 7. radionica te je do sada postavila ciljeve za djelovanje preko podgrupa. Prva grupa vrši izradu Strateške platforme za obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a druga grupa vrši izradu zakona za obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Predstavnik naše škole gosp. Muharem Saračević uključen je u podgrupu 1.1. koja ima za cilj formiranje Strategije razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Radna grupa je prateći Evropske trendove napravila nacrte institucionalnog povezivanja, principe i svrhu izrade strateške platforme u izradi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH, utvrdila analizu potreba tržišta rada, SWOT analizu, strateške, operativne ciljeve te predloge mjera za provođenje i monitoring stategije.