POSJETA FIRMAMA  MANN-HUMMEL  i   ENKER

Predstavnici projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“ direktor Mješovite srednje škole škole u Tešnju g. Muharem Saračević i Doc.dr.Ismar Alagić iz TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetili su firme Mann Hummel Bosnia and Herzegovina (MHBA i Enker Tešanj. Sa direktorom g.Smajom Ramovićem i g.Berzad Vilašević-em razgovarano je o realizaciji projekta stručnog osopobljavanja 30 polaznika za zanimanja CNC operater, obrađivač metala rezanjem i metalobrusač od strane Centra za obrazovanje odraslih. Naime, firma MHBA će za vlastite potrebe putem Centra za obrazovanje odraslih osposobiti 10 polaznika sa evidencije Biroa za zapošljavanje za zanimanje obrađivač metala rezanjem, a firma Enker će za vlastite potrebe putem Centra za obrazovanje odraslih osposobiti 5 polaznika sa evidencije Biroa za zapošljavanje za zanimanje metalobrusač. Na sastanku je razgovarano oko pripreme plana i programa obuke, kriterija za odabir kandidata i nabavke opreme za realizaciju projekta. Iskazano je obostrano zadovoljstvo međusobnom saradnjom.