.
KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ŠKOLSKE. 2012/2013. godine. :
– Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa  završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.
– Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.
– Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi  postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.
– Prijem učenika u prvi razred tehničke i srodne škole, kao i stručne škole vrši se na osnovu:
  • – općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale.
  • – uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VII i VIII razredu osnovne škole.
  • – rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VII i VIII razredu osnovne škole.
Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:
– Mašinska škola: Matematika, Fizika i Tehnički odgoj.
– Elektrotehnička škola: Fizika, Matematika i Informatika.
– Građevinska škola: Fizika, Matematika i Informatika.
– Saobraćajna škola: Matematika, Fizika i Geografija.
– Poljoprivredna škola: Biologija, Hemija i Tehnički odgoj.
– Trgovinska škola: Bosanski jezik, Strani jezik i Matematika.
– Uslužne djelatnosti: Bosanski jezik, Hemija i Strani jezik.