Realizacija projekta podržana je od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, USAID-Sida FIRMA Projekat,  Općine Tešanj, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, preduzeća PREVENT – FAD d.d. Jelah – Tešanj, TRA d.o.o. – Agencija za razvoj OpćineTešanj i Mješovite srednje škole iz Tešnja.

Cilj projekta je stvaranje uslova za jačanje ljudskih resursa, a time i konkurentnosti lokalnih preduzeća sa područje općineTešanj.

Kroz projekat biti će obućeno 50 kandidata od kojih će 30 naći posao u kompaniji PREVENT – FAD d.d. Jelah-Tešanj, te će se za 10 kandidata iz pomentute kompanije izvšiti dokvalifikacija kroz stručno usavršavanje kroz obuku za CNC operatere.