Naša škola i ove godine obilježila je Dan poduzetništva i 1. Mart Dan nezavisnosti BIH. Za ovu priliku upriličena je u holu škole prezentacija proizvoda ove škole i likovni radovi. Tu su se mogli vidjeti metalni dijelovi obrađeni u školskoj radionici, prehrambeni, tekstilni, poljoprivredni i drugi proizvodi.

U školskom amfiteatru učenicima škole i gostima obratila se direktorica škole Jasminka Mujkanović koja je između ostalog najavila u aprilu domaćinstvo Sajma preduzeća za vježbu na kome će učestvovati 40 škola iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. O saradnji sa privredom govorio je i stručni saradnik za odnose sa privredom Muharem Saračević, inače raniji direktor i pokretač modernog pristupa škole prema tržištu radne snage. Danas škola ima 45 ugovora o saradnji sa proizvodnim firmama, a 294 učenika obavila su praksu u 115 firmi na prostoru općina Doboj Jug, Usora i Tešanj.

Posebno je zaimljivo bilo izlaganje Minke Jabandžić iz firme Madi d.o.o. koja je kroz primjer ove uspješne firme govorila učenicima o nastanku porodične firme i rastu biznisa kroz 30 godina. Danas firma Madi d.o.o., koja je krenula od male trgovine prije trideset godina, a 2000. godine krenula sa proizvodnjom pilećeg mesa, predstavlja lidera u BiH u proizvodnji pilećeg mesa i prerađevina koje izvozi i u zemlje EU.Na svečanosti su potpisana i dva ugovora o saradnji MSŠ sa firmama Imaco Usora i Abitec iz Jelaha.Prestavnik Općine Mirnes Dedukić upoznao je učenike sa podrškom Općine razvoju start up ideja mladih. U 2019 godini za nove firme i podršku postojećim izdvojeno je 85 000 KM. Dedukić je iznio podatak da je desetogodišnja podrška od 500 000 KM finansiranjem ideja i projekata mladih proizvela 126 radnih mjesta.Svečana manifestacija je posvećena i 1. Martu Danu nezavisnosti BiH. Profesor historije Haris Ibranović je napravio, uz pomoć slajdova, veoma uspješnu retrospektivu hiljadugodišnje historije naše države, a učenik Asmir Hadžikadunić je svoj doprinos dao prigodnom recitacijom.Svečanu manifestaciju su vodili učenici Belma Ahmić i Anel Mujaković.