Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. dobila je obavijest od FIRMA Prtoject USAID-Sida, Bosnia and Herzegovina da su projekat Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kandidata za zanimanje “Tehničar Mehatronike”  i projekat Obrazovanje i certificiranje zavarivača dobili dozvolu od donatora da mogu biti realizirani.

Projekat formalnog i neformalnog obrazovanja za Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kandidata za zanimanje ”Tehničar Mehatronike” bit će finansiran od strane Ministarstva obrazovanja FBiH, Zavoda za zapošljavanje FBiH,FIRMA Project,općine Tešanj, GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj. Nosilac projekta je agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. a partner je Mješovita srednja škola Tešanj.Vrijednost projekta je 74.360,00 KM. Korisnici usluge iz ovog projekta  10 kandidata  će biti novo zaposleni dok će njih 22 kroz unapređenje znanja i vještina  zadržati postojeće zaposlenje. Ostalih 26 kandita dolaze iz sektora drvoprerade i metaloprerade FAD Jelah, Artisan Medakovo, Enker Tešanj, Pobjeda Tešanj, PSC Jelah  , dok preostalih 5 dolaze iz prehrambenog i drugih sektora ( AS Jelah,Koteks,proizvođači voda idr) i hemijskog sektora (Belif Tešanj), te jedan iz uslužnih djelatnosti (SAM Jelah).

Projekat neformalnog obrazovanja i certificiranja zavarivača bit će finansiran od strane  FIRMA projekta, Federalnog zavoda za zapošljavanje i preduzeća “Ćosićpromex”. Nosilac projekta je agencija za razvoj općine Tešanja a partneri su firma Ćosićpromex i Mješovita srednja škola Tešanj. Vrijednost projekta je 36.749,00 KM . Kosrisnici usluge iz ovog projekta 20 zavarivača, su mlade osobe koji se nalaze u registru nezaposlenih na biroima  sa područja  opštine Tešanj i Usora proći će ovu obuku. Dio njih će naći uposlenje u firmi Ćosićpromex a dio u ostalim firmama koje se bave metalopreradom.

Polaznici koji uspješno završe edukaciju dobit će važeće certifikate