Federalno ministarstvo obrazovanja  i nauke  doniralo je sredstva u vrijednosti 9.980,00 KM za  realizaciju projekta ,, Opremanje  kabineta za mehatroniku”.

Putem firme ,, Dijal – M” d.o.o. Sarajevo nabavljena je  oprema  za kabinet mehatronike.