19.i 20.12.2017.godine,direktor Muharem Saračević i profesori Jasminka Mujkanović, Sulejman Hodžić i Sakib Ahmić su bili u radnoj posjeti Školskom centru u Velenju.

Cilj posjete je dogovor oko saradnje odnosno obuke nastavnog kadra Mješovite srednje škole od strane mentora iz Školskog centra iz Velenja na savremenim CNC mašinama.

Na radnom sastanku direktor Mješovite srednje škole Tešanj, Muharem Saračević je prezentovao projekat Švicarske organizacije „ Prilika Plus“ na koji je škola aplicirala i koji je već u fazi realizacije.

U sklopu projekta je nabavka nove didaktičke CNC mašine EMCO concept Turn 60. Za ovu mašinu je neophodna obuka koju mogu obaviti profesori Školskog centra Velenje.

Na radnom sastanku je dogovoren termin izvođenja obuke,dogovoreno je i da mentori iz Školskog centra Velenje pripreme i potrebnu literaturu koju bi naši profesori mogli koristiti kako za nastavni proces tako i za obuku i usavršavanje odraslih.

Tokom boravka u Velenju upriličena je i posjeta našim učenicima koji su na školovanju u Školskom centru u Velenju.
Profesor Primož Golob koji je bio mentor za izradu maturskog rada bivših učenika Školskog centra pokazao je rad a to je šah.Učenici Halilović Nadin,Salkanović Ahmed i Hukić Senahid su kompletan rad uradili na CNC mašini,figure su napravili od aluminijuma i plastike a tablu od drveta.