U Banja Luci je u prostorijama Agencije za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje – PJ Banja Luka 02.10. 2014. godine održana završna radionica/sastanak radne grupe za razvoj standarda zanimanja iz porodice Šumarstvo i obrada drveta, za zanimanja Tehničar za obradu drveta i Tapetar.

Na završnoj radionici su razmatrana mišljenja i komentari privrednih društava (kompanija iz BIH) za obradu drveta i tapetarstvo, te izrada finalne verzije standarda za navedena zanimanja.Treba napomenuti da su svoje prijedloge i sugestije na standarde zanimanja pripremile i  kompanije sa prostora općine Tešanj, a to su: Nord-ent, Artisan, Salkić,doo i Design namještaj.

 rsz1

Krajnji ishod  je kvalitetna analiza,uključujući planiranje i organizaciju rada, priprema radnog mjesta, operativni poslovi, administrativni poslovi, komercijalni poslovi, komunikacija i  saradnja s drugima, osiguranje kvaliteta i zaštita zdravlja i okoline.

U sastvu  radne  za gore navedeni razvoj standard zanimanja učestvovao je direktor Mješovite srednje škole, Tešanj, gdin Muharem Saračević, prof.